Home

ZWG Zuid-West Vlaanderen

 

Op 25 maart 2017 lanceert de Zoogdierenwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen het Jaar van de Egel in samenwerking met het Stadslandschap Leie en Schelde. Hiermee wil de Zoogdierenwerkgroep het grote publiek bewust maken van de aanwezigheid van de egel en de nauwe band die de egel heeft met tuinen in verstedelijkt gebied. De Zoogdierenwerkgroep zal het Jaar van de Egel lanceren met een infosessie over het verborgen leven van de egel en hoe mensen egels in hun buurt concreet kunnen helpen. Iedereen is dus van harte uitgenodigd op zaterdag 25 maart 2017 om 10u30 in Lokaal 3 van CC De Steiger, Waalvest 1, 8930 Menen.

Contact: info@zwgzuidwestvlaanderen.be

Copyright 2016 ZWG Zuid-West Vlaanderen